Produkty schválil štátny ústav pre kontrolu liečiv smernica 93/42/EECNaša spoločnosť STADOP je splnomocnená výrobcom na zastupovanie pred štátnym ústavom kontrolu liečiv SR.

Produkty boli schválené a zaevidované v ŠÚKL ktoré sú klasifikované smernicou 93/42/EEC o zdravotníckych pomôckach a patria pod triedu IIa, IIb

-->